! VOLGENDE NESTJE MEDIUM DOODLES BEGIN 2020 VERWACHT !


Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT
Most Adorable Doodles verzamelt via haar Website en Applicaties persoonsgegevens over haar bezoekers (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie wij verzamelen, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Most Adorable Doodles staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.


  

  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Most Adorable Doodles kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Most Adorable Doodles, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Most Adorable Doodles verstrekt. Most Adorable Doodles kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres 

WAAROM MOST ADORABLE DOODLESGEGEVENS NODIG HEEFT 

Most Adorable Doodles verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Most Adorable Doodles uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG MOST ADORABLE DOODLES GEGEVENS BEWAART 

Most Adorable Doodles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Most Adorable Doodles verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Most Adorable Doodles worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Most Adorable Doodles gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Most Adorable Doodles maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website Most Adorable Doodles gebruiken en hoe effectief de mogelijke Adwords-advertenties van Most Adorable Doodles bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Most Adorable Doodles en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Most Adorable Doodles te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Most Adorable Doodles heeft hier geen invloed op. Most Adorable Doodles heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MostAdorableDoodles@gmail.com. Most Adorable Doodles zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Most Adorable Doodles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Most Adorable Doodles maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Most Adorable Doodles op. MostAdorableDoodles.nl is een website van Most Adorable Doodles. Most Adorable Doodles is als volgt te bereiken: 

Postadres: Groenejagerstraat 1, 4032 NS Ommeren

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 110 50 827

E-mailadres: mostadorabledoodles.n